.
.
Eibergen in Foto's
.

.
Tussen de bomen. Een gezicht als dit heb je vanaf de Winterswijkseweg. Opname 19 maart 2006
.
.
.
.
Links: het Openluchttheater staat er nog een beetje kaal bij; voordeel ervan is dat je het kunt fotograferen! Midden en rechts: rond de Huve is fiks
gesnoeid in het struikgewas. Het levert beelden van de Oude Mattheuskerk en de Huve op vanuit een heel nieuwe invalshoek.
.
.
.

.
Tussen de eiken door, waar rechts het Monument voor de Gevallenen staat, een gezicht in de
richting van de J.W. Hagemanstraat.
.
.
.
 Naar de volgende pagina

 Naar de vorige pagina

 Naar het keuzemenu