..
Eibergen in Foto's
.
.
Wanneer ik deze opnamen (geen foto's, maar video-opnamen) gemaakt heb, weet ik niet meer. Het was in ieder geval in het Openluchttheater en er
traden nogal wat verschillende groepen op.
..


.
Dat de dirigente van het ouderenkoor Wiep Wissink is, lijkt me buiten kijf, maar verder... Rechts: de dansgroep die optrad kwam met paard
en wagen. Vermoedelijk zijn het de Plaggenmeiers geweest, maar zeker weet ik het niet... Zou het kunnen zijn dat het hele gebeuren in het openlucht-
theater werd gepresenteerd door meester Koenders?
.
.
..
.
Links zien we De Plaggenmeiers (?) op het podium van het Openluchttheater, rechts een opname vanaf de tribune van het jongerenkoor, waarvan
we hieronder nog een opname hebben.
.
.


.
Links treedt een jongeren-zanggroep op, rechts zien we een opname van het Beltrums Harmonica Gezelschap. Het gebeuren in het Openluchttheater
moet lang geduurd hebben, omdat we op de foto's de dag zien overgaan in de avondschemering. Misschien is het wel 10 of 20 jaar geleden, dat
ik deze opnamen maakte. Ik weet er verder niets meer van. Als er mensen zijn die informatie kunnen geven, houd ik me aanbevolen voor een mailtje!
.
.
.
 Naar de volgende pagina

 Naar de vorige pagina

 Naar het keuzemenu