.
.
.
Eibergen in Foto's
.
.
.

.
Op de vorige pagina zei ik, dat er dit jaar zo weinig kleur in de natuur te vinden was. Nou, dat blijkt wel los te lopen... Hierboven
een aantal wingerdbladeren, gefotografeerd op de hoek van de Grotestraat en de Berkelesch.
,
,
,

.
Stralende kleuren, zaterdag 30 oktober 2010 op de Grotestraat.
.
.
.

.
Zon, dat hebben we inderdaad de afgelopen weken maar weinig van gehad. Maar het was net genoeg om deze foto, het paadje
naar het openluchttheater, gezien met de haven achter je, in tegenlicht te fotograferen.
.
.
.

.
Panorama langs de Berkel, gezien over het gras van het terrein De Nieuwe Maat.
....
..
Zonnelied
...
Anna Fles en Catharina van Rennes
..
.
Zie, hoe het vriend'lijke zonnelicht
Schittert op weide en woud,
Zie, hoe zich velden en weiden
Baden in stromen van goud.
Lief'lijke zonne, zo helder, zo rein
Diep in mijn hart dringt uw heerlijke schijn
En uit een dankbaar gemoed
Breng ik u vrolijk mijn groet
U kan geen winter verjagen,
Stralen uit zaliger tijd.
Trouw zal mijn hart u bewaren
Regen en stormen ten spijt.
't Hart, eens verkwikt door uw vriend'lijke schijn
Zal ook des winters vol zonneglans zijn.
Daarom uit dankbaar gemoed,
Breng ik u zonne, mijn groet.
abcdefghijklmnopqrestuvwxys

...Een van die oude schoolliedjes, die je wat méégaven, waar je in je later leven wat aan had. Of zulke liedjes tegenwooordig nog gezongen worden....
,
.,
.,

.
De fel-oplichtende boom aan de overkant van de Berkel hebben we al in het panorama kunnen zien. Hier zien we hem (hij staat aan de overkant
van de Berkel) in de entourage van het wandelpark De Maat. Bijna in het midden van de foto: het Ei, semi-permanent kunstwerk.
.
.
.

.
Een van de plekjes in het wandelpark dat in de herfst vrijwel altijd een verrassend beeld oplevert. Als ik het wel heb is dit de Ramsbeek,
die langs het wilgenlaantje in De Maat van de Haaksbergseweg naar de Berkel stroomt.
.
.
.
.
.
Tot slot een laatste zonnestraaltje, gesnapt op de Stationsweg.
.
.

 Naar de volgende pagina

 Naar de vorige pagina

 Keuzemenu

 Bede