.
.
.
Eibergen in Foto's
.
.
.

.
De sneeuw en ijzel van de afgelopen tijd leverden natuurlijk heel bijzondere plaatjes op. Hier kijken we de Hagen in, met de prachtige
boom boven museumboerderij De Vuurrever.
,
,
,

.
Bij Coot op de hoek van de Laagte en de Burgemeester Smitsstraat zijn besneeuwde bestekvleermuizen te zien, die aan een mobiel
door de lucht cirkelen. Kijk je de linkse vleermuis in het gezicht, dan bekruipt je het gevoel dat het arme dier zeeziek is geworden
van het alsmaar cirkelen, cirkelen, cirkelen...
.
.

.
Wat krijgen we nou? Het beeld "Blij dat ik leef", in de Kluiversgang bij de Brink. Gewoonlijk een vrolijke, spontane moeder die haar
kind lachend aankijkt, terwijl ze het optilt. Maar nu, door de sneeuw... Bekijk het hoofd van moeder eens goed... Dat hoofd is nu 180°
gedraaid en moeder kijkt achter zich, naar de sneeuw... Onmogelijk mens...
.
.
.

.
De winter toont zich van een heel andere kant op de Nieuwe Maat, waar Özgür Bulut deze bijzondere
opname maakte van de skatebaan die eruit springt door de zonnestralen.
.
.
.

.
Ook van Özgür Bulut, die we natuurlijk hartelijk danken voor zijn medewerking, is deze opname, gemaakt in de wijk
Het Simmelink, bij het nu stijfbevroren poeltje.
.
.
.
 Naar de volgende pagina

 Naar de vorige pagina

 Keuzemenu

 Bede
.
.